ארכיון ציונות 2000 - מעשים טובים
רוני דואק

רוני דואק

אחד מהם, לדוגמה, היה פרוייקט על"ה, עסקים למען הקהילה, אשר סייע לחברות עסקיות בניהול מעורבותן החברתית באופן מיטבי ומתקדם. כיום, פרוייקט על"ה מלווה עשרות חברות בארץ ובעולם ומסייע להן לנהל את שותפויותיהן החברתיות מתוך שאיפה ליצור חברה מאוזנת וצודקת...