ארכיון עמותת רעות - מעשים טובים
עמותת ארץעיר

עמותת ארץעיר

הפעילות של עמותת ארץעיר קהילההעמותה מקדמת חיי קהילה בערי הפריפריה באמצעות הקמת קבוצות מקומיות אשר פועלות לכדי להעשיר את הקהילה והתרבות ולקדם שינוי חברתי. קהילות אלה מגבירות את החוסן החברתי, משמרות אוכלוסיות קיימות בערי הפריפריה ואף מצליחות למשוך אליהן תושבים חדשים....
עמותת רעות

עמותת רעות

פעילויות העמותה כיום ממשיכה העמותה, שבינתיים החליפה את שמה מ"שירות נשים סוציאלי" ל"רעות", להפעיל את המוסדות שהוקמו על ידי מייסדיה, ובמקביל לפתח את השירותים המוצעים בהם ולהתאים אותם לרוח התקופה והטכנולוגיה. מלבד המרכז הרפואי השיקומי "רעות"...