ארכיון עמותת אתגרים - מעשים טובים
עמותת אתגרים

עמותת אתגרים

עמותת אתגרים תכניות מיוחדות של העמותה עמותת אתגרים פועלת בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה שונים, בהם משרד החינוך, משרד הרווחה ומשרד הביטחון, וכן בשיתוף צה"ל, הביטוח הלאומי וארגונים ממשלתיים והתנדבותיים אחרים. מדי שנה משתתפים בפעילויות העמותה השונות כ-5000 ילדים ובני...