ארכיון עמותה - מעשים טובים
עמותת יוניסטרים

עמותת יוניסטרים

בין התכניות המופעלות על ידי עמותת יוניסטרים: "מכשירים היום את מנהיגי העתיד" היא תכנית תלת שנתית המשלבת שלושה תחומים: יזמות חברתית, יזמות עסקית ומנהיגות. בתכנית משתתפים למעלה מ-1000 בני נוער בגיל תיכון בכל הארץ. תכנית Start-Up Now מציעה לחניכיה בגילאי 13-18...
עמותת ארץעיר

עמותת ארץעיר

הפעילות של עמותת ארץעיר קהילההעמותה מקדמת חיי קהילה בערי הפריפריה באמצעות הקמת קבוצות מקומיות אשר פועלות לכדי להעשיר את הקהילה והתרבות ולקדם שינוי חברתי. קהילות אלה מגבירות את החוסן החברתי, משמרות אוכלוסיות קיימות בערי הפריפריה ואף מצליחות למשוך אליהן תושבים חדשים....
התנדבות עם אוכלוסיות מוחלשות

התנדבות עם אוכלוסיות מוחלשות

המושג "אוכלוסיות מוחלשות" מתייחס לקבוצות אוכלוסיה המשתייכות לחברה, שמצבן הסוציו-אקונומי נמוך יותר משל האחרות. הפרמטר המרכזי להגדרת אוכלוסייה כמוחלשת הוא שיעור העוני, שכן אנשים המשתייכים לקבוצות אלה אינם מסוגלים לספק לעצמם ולמשפחותיהם את רמת החיים ואיכות...
עמותת רעות

עמותת רעות

פעילויות העמותה כיום ממשיכה העמותה, שבינתיים החליפה את שמה מ"שירות נשים סוציאלי" ל"רעות", להפעיל את המוסדות שהוקמו על ידי מייסדיה, ובמקביל לפתח את השירותים המוצעים בהם ולהתאים אותם לרוח התקופה והטכנולוגיה. מלבד המרכז הרפואי השיקומי "רעות"...
ארגון לתת

ארגון לתת

לתת פעילויות נוספות לאורך השנים ערך הארגון מספר קמפיינים ציבוריים שעוררו הד בתקשורת במטרה להעלות מודעות בקרב הציבור לנושאים שעל סדר יומו של הארגון ולסייע להשגת מטרותיו. בין הבולטים שבהם: השקת פרוייקטים לעידוד מטיילים ישראליים להתנדב בחו"ל בנפאל ובקמבודיה, הקמת...