ארכיון ילדים עם צרכים מיוחדים - מעשים טובים
עמותת אלו"ט

עמותת אלו"ט

אלו"ט אלוט"ף   עם התפתחות האפשרות לאבחן אוטיזם בגילאים מוקדמים יותר, נוצר צורך למענה גם עבור פעוטות שאובחנו על הספקטרום האוטיסטי. האלוט"ף נועד לספק את הצורך הזה: זהו מעון יום שיקומי המתוקצב על ידי משרדי הבריאות והרווחה, המהווה מסגרת למספר ילדים...