ארכיון ארגון - מעשים טובים
התנדבות עם אוכלוסיות מוחלשות

התנדבות עם אוכלוסיות מוחלשות

המושג "אוכלוסיות מוחלשות" מתייחס לקבוצות אוכלוסיה המשתייכות לחברה, שמצבן הסוציו-אקונומי נמוך יותר משל האחרות. הפרמטר המרכזי להגדרת אוכלוסייה כמוחלשת הוא שיעור העוני, שכן אנשים המשתייכים לקבוצות אלה אינם מסוגלים לספק לעצמם ולמשפחותיהם את רמת החיים ואיכות...