ארכיון אייל גורה - מעשים טובים
אייל גורה

אייל גורה

השקעה בקהילה בנוסף למיזמים המגוונים והשקעות בקרנות הון סיכון, אייל גורה מקפיד גם לתת בחזרה לקהילה. בין היתר הוא חבר בועד המנהל של ארגון "לתת", הפועל לצמצום העוני בישראל וליצירת חברה ישראלית צודקת יותר, באמצעות סיוע לנזקקים, עידוד ערבות הדדית ונתינה בחברה...