תורמים - מעשים טובים

תורמים בישראל

ככל שהחברה שלנו מתקדמת, כך נראה שהפערים בין שכבות האוכלוסייה גדלים ומתרחבים. לצד אלה הצוברים כסף וכוח, בין אם במזל או בעבודה קשה, יש כאלה שידם אינה משגת, ומסיבות שונות הם עלולים למצוא את עצמם מאחור, מתקשים ונאבקים לחיות בכבוד, לחיות בשיוויון זכויות ולעיתים פשוט לחיות.

במצב הזה משמח לגלות כי יש גם אנשים שבוחרים לסייע למי שאין, והם תורמים מכספם, מזמנם או מרכושם – או באופן ישיר או בעקיפין דרך ארגונים ועמותות – על מנת לעשות ולו מעט בכדי לצמצם את הפערים בחברה. האנשים הללו יכולים להיות כל אחד מאיתנו, ואולם בחלק זה של האתר נציין אחדים אשר תרומתם ראויה להוקרה מיוחדת.