עמותות - מעשים טובים

מי הן העמותות?

עמותה היא גוף על בסיס התנדבותי אשר במסגרתו חוברים מספר אנשים שפועלים יחד למען מטרה ציבורית בתחומים כגון חינוך, רווחה, סביבה וכדומה. תרומתם של המתנדבים בעמותות באה לידי ביטוי בעיקר בתרומה מזמנם, ממקצועם או מכשרונם, שכן בדרך כלל הם לא מקבלים שכר על פועלם ולעיתים אף משלמים דמי חבר על מנת לממן את פעילות העמותה.

עמותות רבות ממומנות גם על ידי תרומות המגוייסות מן הציבור, עם או בלי תמיכה ממשלתית, ופעילותן לא נועדה לעשיית רווח עבור המתנדבים אלא לטובת מטרת העמותה בלבד.

קיימות בישראל עמותות רבות הפועלות למען מגוון מטרות. בעמוד זה נציין חלק מן הבולטות שבהן.