ימי התרמה במערכת החינוך - מעשים טובים

ימי התרמה במערכת החינוך

אחד מן היעדים של מערכת החינוך בישראל היא חינוכם של בני הנוער לרגישות לצרכיהם של נכים, חולים ונזקקים בחברה הישראלית, ולעודד את התלמידים לעשות למען הכלל, על מנת לפתוח את המודעות האנושית והחברתית שלהם.

חלק מן התכנית של משרד החינוך הוא לקדם פעילות התנדבותית במשך שנת הלימודים, וכחלק ממנה מוזמנים תלמידי כיתות ז' עד י"א להשתתף בעד שני ימי התרמה בשנה עבור מספר עמותות שאושרו על ידי משרד החינוך להיעזר בהם כמתרימים. בימים אלה מחזרים התלמידים על פתחי הבתים ומזמינים את הדיירים לתרום לעמותה (או לאשכול עמותות).

בתחילת שנת הלימודים מפרסמות הרשויות המקומיות את מועדי ימי ההתרמה שיתקיימו במהלך שנת הלימודים, יחד עם שמות העמותות המתרימות, תוך קריאה לאזרחים לקבל את המתרימים בכבוד ובנימוס כיאה להתרמה הנערכת בהתנדבות.

פעילויות חינוכיות מטעם העמותות

העמותות לא רואות בתלמידים מגייסי כספים ותו לא, והדבר מודגש היטב לתלמידים: פעילותן בבתי הספר נמשכת לאורך תקופה ארוכה ולא רק לקראת יום התרמה מסוים, והן נדרשות לקיים תכנית חינוכית הכוללת פעילויות הסברה נרחבות הנוגעות בעולמם של התלמידים, מפתחות כישורי מנהיגות ומעודדות התנדבות.

הפעילויות החינוכיות של העמותות נערכות באישור משרד החינוך ותוך מעקב של ועדה מיוחדת, אשר רשאית לאשר הצטרפות של עמותות נוספות או לבטל השתתפות של עמותות קיימות על פי רשימת קריטריונים ידועה מראש שנקבעת על ידי משרד החינוך.

יום ההתרמה

אך ורק תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים שהביעו את רצונם לקחת חלק ביום ההתרמה עושים כן. על בית הספר נאסר לנקוט סנקציות נגד תלמיד או תלמידה שסירבו להשתתף בהתרמה או שהורים לא מסכימים לכך מראש ובכתב.

התלמידים המשתתפים בהתרמה מתחלקים לחוליות של זוגות או שלשות, ונציגי העמותות המתרימות מפרטים להם את איזורי ההתרמה שנקבעו מראש ומוסרים להם תווי זיהוי חיצוניים, פנקסי קבלות ותוויות דביקות שנועדו להדבקה על משקוף דלת התורם, בהסכמתו כמובן, על מנת לסמן לחולפים על פני דלתו כי הוא תרם.

בטרם יציאתם לדרך, התלמידים עוברים מספר תדריכים:
• הדרכות בנושאי זהירות בדרכים, כללי בטיחות וביטחון, איסור נגיעה בחפצים חשודים ואיסור התרמה מעוברי אורח ברחוב.
• כיצד לפנות לתורמים הפוטנציאליים, מה להסביר אודות העמותה המתרימה, ונאסר עליהם באופן חד משמעי להיכנס לדירה גם אם הוזמנו בנימוס.
• מהי התנהגות בלתי הולמת, מהי התנהגות מסכנת, ואם נתקלים באירוע חריג עליהם לדווח באופן מיידי למוקד, אשר יגיש תלונה במשטרה וידווח למשרד החינוך.
• במקרה ניסיון שוד, התלמידים מונחים למסור את הכספים שאספו ללא התנגדות, לחזור לביתם ולדווח למוקד.

בתום יום ההתרמה מועברים הכספים שנתרמו אל נציגי העמותות ומופקדים בהקדם בסניף בנק שתואם מראש. המורים של בית הספר אינם מעורבים בנושאי הכספים או הקבלות. לאחר מספר ימים מודיעות העמותות לבית הספר מה סך הכספים שנאספו על ידי תלמידיו. נהוג בקרב העמותות להנפיק תעודות הוקרה על ההשתתפות ביום ההתרמה.

העמותות משתתפות בפעילות

בין העמותות המקבלות אישור נמצאות כאלה שנותנות שירותים וסיוע שאינו כספי לחולים ולנכים, לילדים או בני נוער במצוקה או במצבים של סיכון נפשי או תפקידו עקב בעיות הנובעות מהתעללות או קשיי תפקוד במשפחה.

בנוסף, העמותות צריכות להוכיח כי הן קיימות ופועלות מעל שלוש שנים בכל הארץ או לפחות בחלקים רחבים שלה, וכי הן נכונות לתת שירות וסיוע ללא הבדלי דת, גזע ומין. כמו כן נאסר על העמותות להיות קשורות או מזוהות עם גופים פוליטיים כלשהם ועוד (לרשימת הקריטריונים המלאה ניתן לפנות אל משרד החינוך).